OFERTA

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

biur, lokali użytkowych, apartamentów, domów – od fazy funkcjonalnej, poprzez wizualizacje po szczegółowe rysunki techniczne i specyfikację materiałową, po nadzór autorski w fazie realizacji inwestycji.

Każdy przygotowany przez nas projekt poprzedzony jest analizą potrzeb i oczekiwań klienta. Na tym etapie staramy się zebrać możliwie dużo informacji o funkcji projektowanych pomieszczeń oraz stylistyce wnętrza, w których Inwestor czuje się najlepiej, oraz jaki budżet przeznacza na realizację projektu. Po ustaleniu podstawowych wytycznych oraz określeniu zakresu naszej pracy przystępujemy do prac projektowych:

 1. Pierwszym etapem naszej współpracy jest szczegółowe ustalenie oczekiwań projektowych – dotyczących rodzaju i stylu wnętrza, potrzeb funkcjonalnych i estetycznych, założeń finansowe.
 2. Drugim etapem jest inwentaryzacja projektowanej powierzchni jeżeli jest taka możliwość i inwestycja już istnieje.
 3. Przygotowanie 3 projektów koncepcyjnych – propozycja rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych na podstawie przekazanych nam wytycznych przez Zamawiającego.
 4. Po akceptacji wybranego układu funkcjonalnego przygotowujemy projekty wykonawcze:
  • szczegółowe rysunki dotyczące rozwiązań materiałowych i kolorystyki ścian, podłóg i sufitów
  • widoki ścian
  • szczegółowe rysunki elementów stałego wyposażenia: obudowy ścian, słupów, poręczy, wbudowanych szaf, osłon, obudowy grzejników, karniszy, zastosowanej sztukaterii, barier ochronnych, etc.
  • rzuty, przekroje i widoki w skali 1:50 lub 1:20 ze szczegółowym zwymiarowaniem
  • opisy zastosowanych elementów wyposażenia wraz z ich ilością
 5. Przygotowanie projektów branżowych / wyznaczenie nowej lokalizacji do wybranego, zaakceptowanego układu funkcjonalnego (elektryka, hydraulika, CO).
 6. Wizualizacje – wybranych pomieszczeń lub całego wnętrza.
 7. Wycena projektu – na życzenie klienta – kompletujemy zamówienia dla dostawców.
 8. Wykonanie Nadzoru Autorskiego – dbamy o to, by jakość prac wykończeniowych była w pełni satysfakcjonująca, a realizacja zgodna z przygotowanym projektem a w razie potrzeby zapewniamy uzgodnienie rozwiązań zamiennych.
 9. Zarządzanie inwestycją / Inwestor zastępczy – koordynacja realizacji inwestycji to złożony proces, sugerujemy powierzenie tej odpowiedzialności doświadczonym osobom, zapewniamy, że mogą nam Państwo zaufać.

Zamawiając projekt można zamówić całość lub część z wyżej wymienionych usług. Rezygnując z część usług można to zrobić w kolejności od tyłu do przodu np rezygnując z usługi nr 9, 8, 7, 6, itd..

Cena usługi jest uzależniona od wielkości projektowanej powierzchni oraz zakresu prac.


PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

indywidualne projekty domów jednorodzinnych i rekreacyjnych, projekty elewacji budynków i ogrodzeń w ramach otrzymanego pozwolenia na budowę. Adaptacje projektów gotowych, projekty małej architektury przydomowej, zieleni i tarasów dla klientów indywidualnych oraz dla użyteczności publicznej.

Projekty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach projektu architektonicznego wykonujemy:

 1. Koncepcja projektowa:
  • analiza lokalizacji w zapisami z miejscowego planu zagospodarowania czy warunkami zabudowy.
  • analiza doboru konstrukcji i materiałów budowlanych z których będzie wybudowana inwestycja.
  • koncepcja budynku – rzut budynku, elewacje, przekroje, zestawienie powierzchni, plan zagospodarowania.
  • wizualizacje – wykonujemy realistyczne wizualizacje opracowywanego obiektu.
  • wstępny plan zagospodarowania terenu.
  • na życzenie Zamawiającego możemy wystąpić w Jego imieniu o warunki zabudowy, warunki przełączenia do sieci.
 2. Dokumentacja projektowa. Wykonujemy projekt budowlany tak aby uzyskać niezbędne decyzje urzędowe w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wykonujemy pełny zakres usług projektowych w zależności od potrzeb danej inwestycji. Podstawowy zakres opracowania:
  • projekt architektoniczny z opisem.
  • projekt konstrukcji i obliczenia statyczne z opisem.
  • projekt zagospodarowania działki z opisem.
  • schematyczne projekty branżowe.
  • wydruk dokumentacji w 4 egzemplarzach do pozwolenia na budowę.

PROJEKTY „NA ODLEGŁOŚĆ”

dla inwestycji i dla inwestorów w kraju i za granicą – przygotowujemy aranżacje wnętrz dla inwestycji zlokalizowanych w dowolnym miejscu w kraju i na świecie.

Usługa Projekt „NA ODLEGŁOŚĆ” jest skierowana do Inwestorów, którzy posiadają nieruchomość w:

 • dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub na świecie i oczekują przygotowania projektu bez potrzeby osobistych spotkań.
 • Warszawie i okolicy, ale sami mieszkają na stałe po za granicami kraju, lub na terenie kraju.

Standard i zakres opracowanego projektu jest taki sam jak w projektach, które prowadzimy w normalnym trybie. Jedyną różnicą jest to, że proces projektowy odbywa się przez telefon i drogą elektroniczną – przez Skype i z wykorzystaniem „web meetings”.

Cena usługi jest uzależniona od zakresu prac i wielkości projektowanej powierzchni.


DORADZTWO I KONSULTACJE

przy wyborze danego lokalu – usługa ma pomóc w podjęciu decyzji czy dana nieruchomość spełnia oczekiwania klienta. Jeśli klient nie jest pewny czy upatrzona nieruchomość ma oczekiwany potencjał, czy dany lokal spełni jego oczekiwania – ja osobiście pomogę rozwiać wszelkie wątpliwości.

Konsultacje w zakresie aranżacji wnętrz – porady dotyczące podwyższenia stanu wizualnego nieruchomości, podpowiadamy rozwiązania, które pozwolą Państwu przy małym nakładzie finansowym znacząco podwyższyć wartość nieruchomości.